FORGOT YOUR DETAILS?

Zapytaj o produkt

 

 
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FinUp Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa (dalej „FinUp”).

 

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: kontakt@grupasg.pl, lub pisemnie (Powązkowska 15, 01-797 Warszawa). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: rodo@grupasg.pl lub pisemnie (adres siedziby administratora). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadnionych interes administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Dane przechowujemy przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane te zostaną usunięte po zrealizowaniu się tych celów.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, czy agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawa żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Podanie danych osobowych w celach obsługi zapytania składanego za pośrednictwem formularza kontaktowego jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi takiego zapytania.

Zgadzam się na udzielenie odpowiedzi w formie:
wiadomość emailkontakt telefoniczny

 

 

W GÓRĘ